Toplantı, konferans, seminer, gezi, nişan, düğün ve açılış gibi tören ve etkinliklere katılması istenen kişilere bu etkinliği duyurma ve davet amacıyla yazılan kısa yazılardır.Davetiyler, planlanan organizasyonun amacına göre hazırlanır.Davetiye hazırlanırken tamamen size ait bir tasarımın basılması mümkün olacağı gibi matbaanın size sunacağı modellerden de seçim yapabilirsiniz.Kaç adet davetiye basılacağı belirlendikten sonra kağıt türü ve gramajı özel kesim olup olmadığı, tasarım detayları gibi önemli konulara karar verilir.
Ardından belirlenen tarihte davetiyeleriniz baskıya hazır hale getirilir ve hızlıca basılır.Davetiyeler genellikle özel olarak hazırlanmış davetiye kartlarına matbaada bastırılır ve seçilen kartın davetin
niteliğine uygun olmasına özen gösterilir.Bir davetiye metninde kimin, kimi, nereye, ne zaman,niçin çağırdığı eksiksiz olarak yer almalıdır. Adresin özellikle açık yazılmasına dikkat edilmelidir. (Varsa, telefon numarasını yazmakta yarar vardır.) Davetin türüne göre özel olarak belirtilmesi gereken hususlar varsa bunlar da belirtilmelidir.Davetiyenin kaç kişilik olduğu, çocuk getirilip getirmeyeceği,
özel kıyafet giyilip giyilmeyeceği, yemeğin olup olmadığı, ulaşım imkânı,
programın süresi, davete cevap istenip istenmediği gibi.
Davet edilen kişiye programda (açılış yapmak, nikâh şahitliği yapmak,
oturum başkanlığı yapmak gibi) özel bir görev verilecekse bu durumun
belirtilmesi şarttır.
Davet; toplantı veya resmî bir programla ilgiliyse davetiyeye
gündem yazılabilir.

fotograf_cercevesi

Davetiye Tasarımıyla alakalı referanslarımızı incelemek için